Bij  Fotoclub Ridderkerk zal iedereen die de fotografie serieus als hobby wil beoefenen zich spoedig thuis voelen.

Voor zowel jong als oud biedt de Fotoclub de gelegenheid om in een gezellige en ongedwongen sfeer dieper in te gaan op de veelzijdigheid van de fotografie.

Op de clubavonden waar de meegebrachte foto's op de Bok worden besproken wordt nader ingegaan op de inhoud van het beeld zoals compositie, kleur, sfeer, enz. die het beeld oproept.

Voor de digitale avonden heeft de fotoclub een tv-monitor, 140cm., zodat de beelden volledig tot hun recht zullen komen.

Daarnaast zorgen diverse andere activiteiten in ons clubprogramma voor een aantrekkelijk fotoseizoen, zie programma.

Fotobond:

Fotoclub Ridderkerk opgericht in 1960 is aangesloten bij de Bond van Nederlandse Amateur Fotografen Verenigingen (B.N.A.F.V).

Voor meer informatie klik op de volgende link "Fotobond".


De bijeenkomsten van de Fotoclub  zijn om de 2 weken op maandagavond van 20.00 - 22.00 uur.

Adressen

 

Lokatie:  WVC Bolnes, Noordstraat 255a, 2987 CR, Ridderkerk.

tel: 0180411148

 

Secretariaat:

Henk Gouw, Klipper 89, 2991 KM Barendrecht

Tel. 0628 734175

E-mail: henk.gouw@hccnet.nl

Voorzitter:

Rinus Verheij, Torenmolen 75, 2986 GC, Ridderkerk

Tel. 0651 367 319

E-mail: mcverhey@kpnmail.nl

 

Vice Voorzitter:

Aad van Trigt, Meerkoet 46, 2986 XC, Ridderkerk

Tel. 180 424121

E-mail: avantrigt43@gmail.com

 

Penningmeester:

Hennie Heij, van Leeuwenhoekstraat 20, 2084 EE, Ridderkerk

Tel. 0180411410 - 0617 534230

E-mail: h.hey5@upcmail.nl

Banknummer:  IBAN NL50 RABO 0155 6774 62 t.n.v Fotoclub Ridderkerk.

Contributie € 79,50 per jaar.

 

Webmaster:.

Giel Rombout.  Tel: 0180 413464

E-mail: romboutgiel@hccnet.nl


Disclaimer


Alle op deze website geplaatste foto's zijn beschermd door het auteursrecht en mogen zonder toestemming van de fotograaf niet gekopieerd worden.

Het ligt niet in de bedoeling om mensen te kwetsen of in verlegenheid te brengen, maar het is niet altijd mogelijk om gefotografeerde personen te achterhalen. Mocht u uzelf op een foto herkennen en daar bezwaar tegen hebben meldt dit dan bij ons, zodat wij de foto kunnen verwijderen.

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                Het Bestuur.